Gift Card | Wild Rabbit Kids

Gift Card

אי אפשר לטעות עם כרטיס מתנה..

בחרו את הסכום שאתם רוצים, רשמו ברכה אישית ואתם מסודרים 🙂

לגיפט קארד אין תוקף וניתן להשתמש מס’ פעמים.

בסיום הרכישה הגיפט קארד יגיע למקבל המתנה- למייל ומובייל.

150.00750.00